Ceowniki

Ceownik jest jednym z licznych wyrobów produkowanych i wytwarzanych w hutach. Huty są to obiekty przemysłowe wytwarzające różnego rodzaju narzędzia z blachy, aluminium czy też żelaza. Jest to ważna gałąź przemysłu. Ma szereg ważnych zastosowań w gospodarstwach, budowie czy mechanice. Jest to wyrób wytworzony w procesie walcowania lub gięcia jakiegoś tworzywa np. metalu z różnych odcinków. Walcowanie jest procesem obróbki danego materiału w tym przypadku metalu. Może mieć różne formy w zależności od zapotrzebowania. Może być poprzeczne, skośne czy też kuźnicze. Zaliczane jest do głównej metody wytwarzania wyrobów hutniczych. Walcowania może mieć różną temperaturę. Może być na zimno, gorąco czy też ciepło. Ze względu na rodzaj wytwarzania ceowniki dzielą się na np. ceowniki półzamknięte, ceowniki aluminiowe, ceowniki zimno gięte, gorącowalcowane a także stalowe. Profil ceowników swoim wyglądem przypomina literę C. Wyrób ten ma szerokie zastosowanie zwłaszcza w budownictwie. Używany jest do budowy słupów czy też innych konstrukcji. Łatwo ulega wyginaniu we wszystkie strony. Jego długość jest różna. Może sięgać od kilku metrów nawet do kilkunastu. Mają nie symetryczny przekrój pionowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.