Kształtowniki

Wyróżniamy różne typy wyrobów hutniczych. Jednym z nich i zarazem głównym są kształtowniki. Są to towary wytwarzane w procesach zimno giętych czyli pod wpływem zimnej temperatury oraz gorącowalcowanych czyli powstałych w procesach walcowania czyli obróbki w wysokiej temperaturze. Do kształtowników zimno giętych zaliczamy głównie profile zamknięte. Mogą być o przekroju kwadratowym lub prostokątnym. Są one wykorzystywane głównie w procesach budowniczych. Kolejnym z kształtowników wytwarzanych w zimnej temperaturze jest ceownik oraz kątownik. Ceownik jest wyrobem hutniczym przypominającym literę C. Kątownik zaś przekrojowo jest kątem prostym. Oba te urządzenia są pomocne w przemyśle budowniczym i wielu innych. Kształtowniki gorącowalcowane zaś mogą to być również ceowniki oraz kątowniki ale także teowniki oraz dwuteowniki. Dwuteowniki oraz teowniki mają szereg zastosowań głównie w budowaniu różnego rodzaju belek czy też stropów. Każde z wyrobów hutniczych ma zastosowanie w budownictwie różnego rodzaju. Innym z kształtowników gorącowalcowanych są także szyny. Znane są każdemu jako powierzchnia czy też trasa po której poruszają się pociągi oraz tramwaje. Mają szerokie zastosowanie w przemyśle transportowym czy też kolejowym. Dzięki nim pojazdy te mają możliwość przemieszczania się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.