Profile zgodnie z literami alfabetu

Zakłady metalurgiczne i huty dostarczają na rynek szeroki wybór wyrobów hutniczych. Są one wykonane z metali, stali albo też innych stopów metalowych. Najpierw stopy lub metale poddawane są obróbce plastycznej lub odlewaniu, a następnie trafiają do sklepów, hurtowni, na budowy w gotowej postaci jako blachy, pręty, druty lub też różne profile hutnicze. To, co wyróżnia profile wśród innych wyrobów hutniczych to fakt, że są one produkowane jako proste odcinki o różnym przekroju. Od tego, jaki kształt ma przekrój profilu pochodzi jego nazwa. Najbardziej znane są kątowniki, czyli takie profile, których przekrój tworzy kąt prosty. W zależności od proporcji ramion kątowników dzieli się je na równoramienne i nierównoramienne. Ciekawsze są nazwy pozostałych kształtowników walcowanych lub giętych. Kształtownik o przekroju zbliżonym do litery T nazywany jest ceownikiem. Z kolei teownik to kształtownik o przekroju przypominającym literę T to teownik. Wyróżnia się jeszcze dwuteowniki. Ich nazwa związana jest tym, że przekrój poprzeczny przypomina tutaj dwie zetknięte ze sobą litery T. Ostatnim z kształtowników, których nazwy pochodzą od liter alfabetu jest zetownik. Zetownik ma ostre krawędzie zewnętrzne, natomiast jego krawędzie wewnętrzne są zaokrąglone. Jego przekrój poprzeczny ma kształt litery Z.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.