Urządzenia służące do wytwarzania materiałów

Procesy wpływające na wytwarzanie określonego materiału to cięcie, wypalanie, gięcie, formowanie i odlewanie, odbywające się przy pomocy konkretnych maszyn. Przy wszelkiego rodzaju wyrobach często też wykorzystywana jest prasa hydrauliczna. Inną specjalistyczną maszyną jest wykrawarka. Huta zajmuje się produkcją, lub obróbką danego materiału. Używa do tego celu wszelkiego rodzaju maszyn, często zależnych od tego, co też ma być wytwarzane, gdyż inne maszyny będą wykorzystywane przy wyrobach ze stali, a jeszcze inne, kiedy materiałem będzie żelazo, czy na przykład szkło, lub jakiś odlew. Dane wyroby hutnicze często powstają w wyniku używania ogromnych pieców, gdzie panują bardzo wysokie temperatury. Taki piec hutniczy pozwala na otrzymanie produktu, lub półproduktu metalurgicznego. Mówimy też o piecach, które przetapiają odpowiednią surówkę, wraz ze złomem i z użyciem koksu. W efekcie wytapiane jest żeliwo. Piec taki nazywamy żeliwiakiem. Innym typem maszyny wykorzystywanej w hucie do wpływania na dany produkt jest walec. Dlatego też każda większa huta buduje walcownie, gdzie trafia określony materiał. Huta zajmuje się też produkcją pół-prefabrykatów i prefabrykatów. Często używa się konkretnych, nowoczesnych i bardzo drogich maszyn, które niejednokrotnie pracują przy wykorzystaniu osiągnięć elektroniki, ponieważ wiele urządzeń jest teraz skomputeryzowanych i działa przy użyciu odpowiednich oprogramowań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.