Twardy jak stal

Jednym z najważniejszych surowców hutniczych jest stal. Do produkcji różnych typów wyrobów hutniczych wykorzystuje się również inne metale oraz ich stopy, ale to właśnie stal jest podstawowym stopem używanym do wytwarzania rur, blach, drutów i innych elementów niezbędnych w różnych dziedzinach przemysłu i budownictwa. Stal powinna cechować się ściśle określonymi proporcjami żelaza, węgla i innych pierwiastków, aby stop był dobry pod względem jakościowym. Niektóre metale są pożądane w stopach, natomiast domieszki niemetaliczne stanowią zanieczyszczenia. Takie cechy, jak twardość i hartowność stali uzależnione są przede wszystkim od zawartości węgla – im w stopie znajduje się go więcej, tym twardość stali jest wyższa. Otrzymuje się ją z tak zwanej surówki w piecach hutniczych. Następnie w postaci kęsów i innych półwyrobów hutniczych trafia do dalszej obróbki, głównie plastycznej. Dzięki niej powstają w hutach i zakładach metalurgicznych gotowe już wyroby hutnicze, które można kupić w specjalistycznych hurtowniach, sklepach i składach. Stal kupuje się najczęściej w postaci blach, prętów, drutów, rur i innych profili zamkniętych lub otwartych. Każdy z nich powinien posiadać określone parametry jakościowe i dotyczące wymiarów pozwalające na bezpieczne wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.